EKİNCİ'NİN KURULUŞUNA ÖNCÜLÜK YAPTIĞI KURULUŞLAR

  • Türkiye Akciğer ve Kalp Kapakcık Vakıf Kurucu Üyeliği,
  • Mustafa Kemal Üniversitesi Vakıf Kurucu Üyesi,
  • Türk Alman Üniversitesi Vakıf Kurucu Üyesi,
  • Otizimle Mücadele ve Eğitim Gönüllüsü Üyesi,
  • Engelliler Basketbol Klübü Kurucu Üyesi,
  • Sualtı Spor Klübü Kurucu Üyesi,
  • Polis Yardımlaşma Vakfı Kurucu Üyesi,
  • ve
  • Birçok Sivil Toplum ve Dernek Kurucu Üyeliği ile
  • ATABDER Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Üyeliği

RECEP EKİNCİ - MAKALELER

BÖBREK KANSERİ

Böbrek kanseri en çok görülen kanser türlerindendir. Özellikle 50-60 yaş arası erkeklerde görülen ve ölümle sonuçlanabilen hastalıktır. Erkeklerde kadınlardan iki kat daha fazla görülmektedir.

Daha Fazla »

SAFRA KESESİ VE BÖBREK TAŞINA NEDEN OLAN BESİNLER

Domateste bulunan Kalsiyum Oksalat” böbreklerde taş oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle çok fazla Domates yenmemelidir. Peynir ve benzeri ürünlerde fazla miktarda “Kalsiyum” bulunduğundan günlük, peynir ürünleri fazla tüketilmemelidir. Çayda bulunan “Oksalikaside” böbrek taşına neden olduğundan,günlük çay içimi azaltılmalı veya bitkisel çaylar içilmeli NOT: Bal çok fazla yenilirse kalsiyum ve fosfor …

Daha Fazla »

BÖBREK TAŞLARI

Üriner sistemde oluşan kimyasalların birikmesi sonucu böbrekte taş oluşabilir.Taşlar büyük,küçük, tek veya çok sayıda olabilir. Dört çeşit olan böbrek taşlarında,kalsiyum taşları en çok gözlenilenidir. Böbrek taşlarının yüzde 95’i kalsiyum taşlarıdır.Fonksiyon yetersizliği olan böbrekler idrarda yüksek kalsiyumun başlıca nedenidir.Bazı kalsiyum taşları oksalat kimyasalı içeren yiyecekler yoluyla alınır.Tıroid bezinin aşırı çalışmasına veya bağırsaklarda …

Daha Fazla »

BÖBREK-BÖBREKÜSTÜ BEZİ

Kanı süzer, artık maddeleri toplar. Vücudun su dengesini sağlar. İdrarın oluşumu ve dışarı atılmasını sağlar. Böbrek üstü bezleri (adrenalin bezleri) adrenalin (kordizon) salgısı salgılar. Böbrek, kan dolaşımı sırasında, kanın içindeki çeşitli maddeleri emer. Glikoz, sodyum klorür ve C vitamini gibi faydalı maddeleri arındırarak kana tekrar geri gönderir. Zararlı maddeleri ise, …

Daha Fazla »

PSİKLOJİK HASTALIKLAR VE MANEVİ İLİM

Fiziksel göstergeleriniz ne olursa olsun, Stres Daima psikolojik sonuçlar doğurur. Psikolojik sorunlarda, temel yaşmasal enerjilerimizi yağmalarlar. Psikologlar stresin, onu zihinde taşıyana ait olduğunu söyler. STRES onu zihninde yaşatan (oluşturan) tarafından yok edilebilir. Çünkü, birey aşırı duyguları ve istekleri sonucunda ortaya çıkan tepkiyi, kendisi tölere ederek yok edebilir. STRES, psikolojik bir …

Daha Fazla »

MASAJ ÇEŞİTLERİ

MASAJ ÇEŞİTLERİ Vücudumuzdaki birikmiş negatif enerjiyi atmak (temizlemek) için çeşitli masajlar yapılmaktadır; SHİATSU MASAJI Parmakla bastırmak anlamına gelen bir masaj türüdür. Parmaklarla vücudun refleks noktaları tespit edilerek, bastırılarak yapılan bir masajdır. Amaç stresten kaynaklanan gerilimi vücuttan atmaktır. TEFLEKSİOLOJİ MASAJI Bedenin tüm refleks noktalarına paralel gelen noktalar ayaklarda bulunmaktadır. Bu nedenle …

Daha Fazla »

MANEVİYATIN GELİŞTİRİLMESİ İNANCIN PEKİŞTİRİLMESİ

Maneviyatı geliştirmenin üç ana kaidesi bulunmaktadır; Sabırlı olabilmek Affetme becerisine sahip olabilmek İnsanı sevebilmek Sabırlı Olmak; Atalarımızın çok güzel bir atasözü vardır; “Sabrın sonu selamettir.” Eğer, sabretme becerisini gösteremezseniz, başta kendi maddi ve manevi başarılarınıza zarar verirsiniz. Aile fertlerinize zarar verirsiniz. Yakın akraba ve dostlarınızı kırar düşmanlıklara sebebiyet verirsiniz. Bu …

Daha Fazla »

GÜLÜMSEMENİN TİMÜS-TİROİD BEZLERİNE ETKİSİ

İçten gülümsemenin Timüs bezi ve Tiroid bezi ile yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda içten bir gülümseme Timüs ve Tiroid bezlerini güçlendirir. Timüs ve Tiroid bezleri yaşam ve mutluluğun – gülümsemenin konuşma kaynaklarının ana merkezleridir. Stres yaşandığında ilk olumsuz etkilenen organlarımız, Timüs ve Tiroid bezleridir. Gülümsememizde, Timüs ve Tiroid bezleri bir …

Daha Fazla »

MEDİTASYON-KONSANTRASYON YOLUYLA ELDE EDİLEN YETENEKLER

Bio-enerjisi yüksek olan insanların beden çevresinde, “mavi ve mor menekşe” renginde bir renk çemberi oluşur. Bio-enerjisi düşük, negatif enerjisi yüksek olan insanların da beden çevresinde “kırmızı” bir çember oluşur. Meditasyonu yoğun uygulayan, insanlık erdemine erişmiş, nefis ve ruhu barışık olan insanların başının çevresinde altın sarısı bir halka oluşur. Bunun en …

Daha Fazla »

MEDİTASYON SONRASI AÇIĞA ÇIKAN BİOENERJİ

Beynimiz (iki beyin yarım küreleri) vücudumuzun ve organlarımızın biyo-fizik hareketlerini sağlayabilmek ve yaşamlarını idame ettirmeleri için, yoğun olarak bio-enerji üretirler. Beynimiz bu enerjiyi üretebilmek için, karaciğer tarafından üretilen, Glikoz’u kullanır. Beyin ürettiği bio-enerjiyi bedenimize ve organlarımıza sinir sistemi vasıtasıyla sevk eder. Karaciğerin yeterli ve kaliteli glikoz üretebilmesi, beynin yeterli ve …

Daha Fazla »