Anasayfa / ORGANLARIMIZ VE ETKİLEŞİMLERİ / PARATROID RAHATSIZLIĞI

PARATROID RAHATSIZLIĞI

PARATİROİD RAHATSIZLIĞI

– Paratiroid bezleri TİROİT bezinin arkasında ve tiroit bezine yapışık olarak bulunur.  Dört adet paratiroid bulunur. Bir paratiroidin ağırlığı 70 mg.’dır. boyutu: 6x5x2 mm’dir. Soluk borusunun önünde, mercimek tanesi büyüklüğünde oldukça küçük bir organdır. Bazı insanlarda timüs kapsülüne yapışık bulunur.
– Paratiroit bezinde paratiroit hormonu salgılanır. Paratiroit hormonu kandaki KALSİYUM dengesini sağlar. D vitamininin aktif hale gelmesini sağlar.
– Paratiroit rahatsızlığı kandaki kalsiyum dengesizliğine neden olur.

Paratiroit rahatsızlığına neden olan faktörler: 
– Kadınlarda menepoz başlangıcı olması
– Tiroit veya paratiroitlerde ADENOM denen tümör ve nödüllerin olması
– ANTİDEPRESYON için verilen depresyon ilaçları ve özellikle LİDYUM içerikli ilaçlar sık ve uzun süreli kullanılması,
– Böbrek ve safra kesesi taşları neden olabilir.
– Tiazid diuretik ilaçlar kullanılması neden olabilir.

PARATİROİT RAHATSIZLIĞI OLANLARDA İLK BELİRTİLER:
– Yorgunluk,
– Ekrem ağrıları,
– Halsizlik,
– İştah kaybı veya iştahlı olunmasına rağmen zayıflama,
– Depresyon,
– Konsantre bozukluğu,
– Ani kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi,
– Ağız ve dudaklarda uyuşma, kasılma,
– Nefes borusunda kasılma,
– Nefes daralması,
– Duygu durum bozukluğu, sinirlilik hali gibi psikolojik rahatsızlıklar,
– Ajitasyon duygu sömürüsü gibi davranışlar,
– Kemik erimesi ve ağrıları.

TEŞHİS
Kanda kalsiyum ve paratiroit hormon düzeyi ölçülmeli.
Bazen hem paratiroit hormonu, hem de kalsiyum oranı yüksek çıkarken, bazen de kalsiyum düşük çıkarken paratiroit hormonu yüksek çıkabilir.
İdeal olanı her iki hormonunda kanda orantılı çıkmasıdır.
Kandaki kalsiyum ve paratiroit hormonu kesin sonuçlarla ölçebilmek için birkaç teknik kullanmak gerekebilir.

TANI KONULMASI
Paratiroit bezi ultrasonograrisi çekilebilir.
Bilgisayarlı tomoğrafi,
Manyetik razonans,
ggmtc sestamibi ile yapılan sintigrafisinin duyarlılığı.
Özellikle göğüs kemiği arkasına yerleşimli paratiroit dokusu tespitinde, sintiğrafi veri ultrasonoğrafi ile birlikte değerlendirildiğinde TANI daha güvenli olabilir.
Çünkü paratiroit bezi veri ölçümleri çok değişken ve anlık değişimler gösteren tanı konması çok zor bir organdır.

PARATİROİT VE BENZER SALGI BEZLERİNİN DENGELİ ÇALIŞMASINA KATKI SAĞLAYAN KORE KIRMIZI GİNSENG’İNİN FAYDALARI 
– Merkezi sinir sistemini etkileyerek beyin aktivitesini arttırır.
– Bitkinliği yorgunluğu giderir.
– Huzursuzluğu giderir.
– Sinirsel bozukluğu düzenler, depresyonu önler.
– Ruhsal ve psikolojik rahatsızlığı giderir.
– Stres ve sinirsel gerginliği giderir.
– Salgı (tiroit, paratiroit, timüs kapsülü, hipofiz bezi, adrenalin bezi vb.) bezlerinin sağlıklı çalışmasını düzenler ve yeterli salgı salgılamalarını koordine eder.

TİMÜS BEZİ
Timüs biyolojik açıdan incelendiğinde pek bir özelliği olmayan bir organmış gibi algılanabilir. Hatta bilim adamları böyle bir organın varlığı konusunda çelişkili açıklamalarda bulunmakta; evrim değiştirerek yok olduğunu veya tam tersi yeni oluştuğunu savunmaktadırlar.

Timüs bezi, Tirot bezinin kelebeksi kısmının tam ortasındadır. Timüs bezi bağ dokudan yapılmış, ince bir kapsülle çepeçevre çevrilmiştir. Timüs bezinin içinde retiküler, çeşitli hücreler ve lenfositler bulunur. Bu salgılar lenf damarlarını, kan damarlarını ve sinirleri vücudun her yerinde ince bir tabaka olarak sararak hem korur, hem de aktivitelerini güçlendirir. Timüs bezi doğum öncesi ana rahminde ve doğu sonrası lenfosit salgılayarak vücudu bakteri ve enfeksiyonlardan korur.

Timüs çocukluk yıllarında fındık büyüklüğünde olup, ergenlik çağında ceviz büyüklüğüne (ergenlik oluşumunu hızlandırır) erişir, yaş ilerledikçe bezelye ve pirinç kadar küçülerek işlevi azalır. Bazı yaşlılarda timüs bezinin ceviz büyüklüğünde kendini muhafaza ederek işlevini (Araştırmalarda Stresten uzak ve kaybetme korkusu olmayanlarda) sürdürdüğü görülmüştür.

Timis bezi (kapsülü) ergenlik çağındaki kız ve erkeklerde ceviz büyüklüğüne ermesinin ana nedeni, kadınlarda ostrojen, erkeklerde testosteron salgısının artması neden olmaktadır.

Çünkü ergenlik çağında testosteron ve ostrojen tümüs kapsülünde eğitilebilmesi için yeni iki kapsülcük oluşmaktadır. Bu da ana kapsülün hacmini ve işlevini büyütmektedir. Eğer bu kapsüller gelişemez ise, erkeklerde testosteron eğitimi tamamlanamadığı için erkek kısır olabilir. Hatta biseksüel olabilir. Kadında ise, ostrojen eğitimi tamamlanamadığı için kadın kısır olabilir. Hatta lezbiyen olabilir. İleriki yaşlarda erkekler prostat ve testis kanseri olabilir. Kadınlar da ise, meme, rahim kanseri olabilir.

Çünkü eğitilmeyen testosteron ve ostrojen “DİHİDRO” denilen (işlevini yitirmiş) hücreye dönüşebilmektedir.

Bu bozulmuş hücreler de kanserin baş tetikçisidir. Timüs kapsülü yaşlılık döneminde küçülmesinin ana nedeni, yeterince testosteron ve ostrojen salgısının salgılanmıyor olmasıdır. Sonradan gelişen iki kapsülcüğün işlevini yitirerek küçülmesidir.

Timüs bezi Tiroit bezinin salgıladığı T hücrelerini içine alarak, fermonte ederek güçlendirerek antikor (savaşçı) haline getiriler ve eğitirler. Bağışık sisteminin mikroplarla nasıl savaşacağı konusunda eğitim ve aktivitesinden timüs salgıları sorumludur. Timüs yaşam ve yaptıklarımızdan haz alma duygularının ana kaynağıdır.

Timüs bezi konuşma ve gülümsemenin ana kaynağını oluşturur. Beyni uyararak konuşmayı ve gülümsemeyi aktivite eder. İlgili sinirleri, kasları ve hücreleri harekete geçirir. Bu nedenle çocuk yaşlarda ve yaşlanınca konuşma güçlüğü çekilmektedir.

Timüs bezi aktivitesini yitirmişse; aşırı asabiyet, ani davranış değişiklikleri, konuşmada tutukluk, yapılan esprilere (gülememe) duyarsızlık ve alınganlık olarak belirtiler görülür.

Timüs bezinin aktivitesini kontrol etmek için dilimizi üst damağımıza sürerek (vücudumuzda ürperti hissi oluşur) kontrol edebiliriz.

Bir diğer deneyde; Gülme anında boyun ile vücudun birleştiği yere, sağ elimizi koyup bastırıp beklediğimizde timüs bezindeki hararet, hareketliliği hissedebilirsiniz. Stresli ve gergin olduğunuzda da hiçbir faaliyetin olmadığını, yerini soğuk bir terin aldığını hissedersiniz. Aynaya baktığınızda o bölgenin kızardığını görebilirsiniz.

Timüs bezinin sağlıklı kalabilmesi ve görevini tam yapabilmesi için, Hipofiz bezinin yeterli Endorfin ve Serotonin salgılaması gerekmektedir. Endorfin ve Serotonin salgıları Tiroit, Timüs ve Kalbe akarak sükunet, huzur ve mutluluğu tetiklerler. Endorfin ve Serotonin salgıları Timüs bezinin ve kalbin kesintisiz enerji kaynağıdır.

“Bedenimiz yalan söylemez” adlı kitabın yazarı Dr.John DİAMOND, Timüs bezinin yaşam kaynağı, yönlendirici ve denetleyici olduğunu belirtmiştir. “Yaşam kaynağının ve enerjisinin ana merkezidir.” demiştir.

“Kanser kuramının formülünü hazırlayan” Nobel ödüllü Avusturyalı Mc.Farlane BURUNER,Timüs bezinin işlevleri artırıldığında,bedenin her türlü kanserden kurtulmak ve korunmak için büyük bir yetenek kazandığını ortaya koymuştur.En önemlisi de kanser riskini ortadan kaldırdığını iddia ve ispatlamıştır.

İçten bir gülümseme ve hoş sohbet konuşmanın, Timüs bezi ile yakın bir ilgisi bulunmaktadır. Aynı zamanda içten bir gülümseme Timüs bezini güçlendirir ve çok etkili kılar, vesvese ve stres yaşandığında da ilk etkilenen organımız “Timüs bezi” mizdir.

Timüs kapsülünün üzerine Elmas veya Kuars türü kristaller takı olarak takılması durumunda SİKLON enerji girdabı oluşur. Siklon enerji bedenimize yönelik negatif enerjiyi bertaraf ederek, enerjinin geldiği yere katlanarak geri iade eder. Pozitif enerjiyi ise, kendisi neşreder. Aynı zamanda bedenimize yönelen pozitif enerjiyi katlanarak bedenimize çeker. Kısacası; pozitif enerjiyi çeker, negatif enerjiyi iade eder.

Bilindiği gibi Karbon, yerin çok derinliklerinde kaya ve toprakların altında binlerce yıl sıkışıp kalması sonucu ELMAS kristalleri oluşur. Elmas, kristallerin ve taşların evliyasıdır.

TİROİD BEZİ
Tiroid (Timüs) bezi, sağ-sol tiroid ve timüs olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Tiroid bezi T hormonlarını salgılar. Vücudumuzda ki tüm salgı bezleri salgılarını salgılayabilmek için troid bezinden T hormonları transfer ederler ve salgılarını (kortizon) salgılarlar. Örneğin, adrenalin bezi kendi salgısını salgılayabilmek için troid bezinden T hücresi transfer eder ve adrenalin salgısını (kortizon) salgılar.

Troid bezinin normal çalışması tüm vücudumuz için hayati bir önem taşır. Aksi durumda, tiroid bezinin düşük kapasitede T hücreleri salgılaması durumunda, diğer salgı bezlerinin T hücresiz kalmalarına neden olur. Yüksek kapasite de çalışması durumunda da, tiroid bezinde ödemler, nodüller, kistler oluşmasına neden olur. Bu nodüller zamanla çoğalırlar ve büyürler. Bu büyüme neticesinde boğazda şişmeler olur, buna halk arasında “GUATR” denir.

GUATR müzmin tiroid hastalığıdır. Çeşitli GUATR (Troid) hastalıkları vardır. Bunların içinde en tehlikelisi “Zehirli Guatr” dır.

Zehirli Guatr’ın ilk belirtileri; yorgunluk hissi, halsizlik, kalp yetersizliği (kalpte büyüme hissi), yüksek tansiyon, vücut ve ellerde titreme, ani kilo kaybı, aşırı sinirlilik, uykusuzluk, sık sık acıkma, göz içinde çevresinde kızarıklık, ishal, bulantı, kusma, göğüs-boyun ve yüzde kızarıklıklar, saçlarda aşırı kepeklenme, ciltte pullanma, cinsel isteksizlik, saç ve tırnak kırılmalarıdır.

Tiroid bezi hastalıkları, hem tiroid bezi kanserinin hem de diğer organlarımızın kanser olmasının en ciddi baş tetikçisidir.

Tiroid bezi hastalıkları (Guatr) erken teşhis edilip, tedavi edilmezse, öncelikle tiroid bezi iltihabı oluşur. Akabinde Guatrlar şişer ve büyür. İleriki safhalarda kansere neden olabilir.

Tiroid bezi hastalıklarının en ana nedeni; yüksek stresli yaşam, kötü beslenme, ani yaşanan oluşumlar (tabii afetler, deprem, çok yakınının ani ölümleri, aşılamayan ekonomik sıkıntılar vb.).

İyot yetersizliği, ailesel genetik hastalık geçişi ve bilinmeyen bir çok nedeni olabilir.
Türkiye’de her 10 kişiden biri ya tiroid bezi rahatsızlığı ya da Guatr hastalığı adayıdır. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülen bir hastalıktır.

TİROİD BEZİ RAHATSIZLIKLARI GUATR TEDAVİSİ VE KANSERE DÖNÜŞMESİNİN ÖNLENMESİ
Yumruk büyüklüğündeki bir parça taze Brokoli dört parçaya bölünecek. Sıcak suda iyice yıkanacak. Bir tencereye 3 bardak iyi su (şehir suyu olmayacak) konacak. İçine 4 parça Brokoli konacak.

Su kaynamaya başladığı andan itibaren, 10 dakika kadar kaynatılacak. Suyun altındaki ateş kapatılacak. Brokoli ve su soğumaya bırakılacak. Soğuyan Brokoli ve suya 1 tatlı kaşığı naturel bal ve zeytinyağı ilave edilerek eritilecek.

– Akşam yatmadan önce iki parça brokoli yenecek. Bir bardak soğutulmuş sudan içilecek. Daha sonra asla her hangi bir şey yenmeyecek ve alkol alınmayacak.
– Sabah kahvaltıdan önce Brokolinin diğer iki parçası yenecek ve kalan suyu içilecek. İki saat sonra kahvaltı yapılacak.
– Bu işlem 21 gün uygulanacak. 7 gün ara verilecek. Tekrar 21 gün uygulanacak.
– Hasta kendini sağlıklı hissedinceye kadar bu uygulama devam edecek.

HİPERTİROİD
Vücudumuzdaki her hücrenin metabolizmasını tiroid hormonları düzenler. Tiroid hormonu eksikliğine Hipotiroid rahatsızlığı denir.

Tiroid hormonu eksikliği vücudumuzda ciddi düzensizlikler baş gösterir. Tiroid eksikliği zaman zaman alerjik rahatsızlıklarla karşılaştırılabilir. Hipotiroid eksikliği Deprasyon, baş ağrısı, düşük vücut ısısı, çabuk üşüme, cilt kuruluğu, guatr rahatsızlığı baş gösterir.

HARDAL
Hardal yüksek oranda iyot içerir. Tiroid hormonlarının ana maddesi iyottur. Hardal da aynı zamanda tiroid hormonunun yapı taşı olan tirozin bileşeni bulunur. Bu iki bileşen hardaldan başka, acı bakla, keçi boynuzu, yulaf, yer fıstığı, ıspanak, susam, bakla ve lahanada bol miktarda bulunur.

SARI KANTARON
Hipotiroid rahatsızlığında en yoğun deprasyon ortaya çıkmaktadır. Sarı kantaronda bulunan farmasötik anti depresanın içerdiği monoamine oksidaz inhibitörü içerir. Bu bileşenler deprasyonu tedavi ederek, hipotiroidi düzenler.

CEVİZ
Taze ceviz kabuğu tiroksin seviyesini yükseltir. Tiroksin seviyesi yükselince tiroid hormonları düzenli salgılanır.

BROKOLİ
Brokoli içerisinde İzotiyosiyanat maddesi bulunmaktadır. Bu madde troid bezini baskı latında tutarak aşırı miktarda tiroid hormonu üretmesini engellemektedir.

HAYIT MEYVESİ
Hipofiz işlevini uyarır ve normal çalışmasını sağlar.

Hakkında umtbilisim

Ayrıca Bakınız

GÖZ

Gözümüz görmemizi sağlayan bir organımızdır. Bazen de dilimizle telaffuz edemediğimiz duygularımızı, gözlerimizle ifade ederiz. Gözlerimiz, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir