Anasayfa / MANEVİ İLİM VE BEDENSEL ENERJİLER / MANEVİYATIN GELİŞTİRİLMESİ İNANCIN PEKİŞTİRİLMESİ

MANEVİYATIN GELİŞTİRİLMESİ İNANCIN PEKİŞTİRİLMESİ

Maneviyatı geliştirmenin üç ana kaidesi bulunmaktadır;

  1. Sabırlı olabilmek
  2. Affetme becerisine sahip olabilmek
  3. İnsanı sevebilmek

Sabırlı Olmak;

Atalarımızın çok güzel bir atasözü vardır; “Sabrın sonu selamettir.”

Eğer, sabretme becerisini gösteremezseniz, başta kendi maddi ve manevi başarılarınıza zarar verirsiniz.

Aile fertlerinize zarar verirsiniz. Yakın akraba ve dostlarınızı kırar düşmanlıklara sebebiyet verirsiniz.

Bu nedenle, sabırla dinlemeyi, sabırla sevmeyi, sabırla beklemeyi, sabırla yolculuk yapmayı , kısacası her şeye sabırla bakmayı bir meziyet olarak almalı ve yaşam biçimine dönüştürmelidir.

Erdemli insan olabilmenin en temel kuralı sabırlı olabilmektir. Allah bile sabırlı olmayla ilgili kullarına özel ayetler (süre) göndererek mü’minleri sabra davet etmiş ve Mü’minlerde bu ayetleri (süreyi) okuyarak, sabır ve huzura ermektedirler.

Bismillahirrahmanirrahim,

Vel Asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine Amenü ve amilüssalihati veteva savbil hakkı veteva savbis sabr.

(103.Asr Süresi)

Affedebilmek;

Sahip olmamız gereken en önemli özelliklerden bir diğeri de, affetme özelliğimizin olmasıdır.

Bu özellik, bir insanın manevi gelişiminin en önemli faktörlerinden biridir.

Bu özellik aynı zamanda stresle baş etmenin en iyi yöntemlerinden biridir.

Geçmişteki kırgınlıklar, kızgınlıklar, kinlenmemizi ortadan kaldırarak manevi olgunluğumuzu tamamlamamız gerekmektedir.

Eğer affetme becerisi gösteremezsek, karşıdaki değil, siz acı çekersiniz. Kısacası, kırgınlık ve kin, ruhumuzu mutsuzluk veren duygularla doldurur. Bu da sizi, kendi “enerjisini çalan hırsız” durumuna sokar.

O takva sahipleri, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah’ta iyilik edenleri sever. (3- Al-i İmran 134)

Dinimiz de bile, affetmek ve sabırlı olmak çok yüce bir davranıştır. Allah’ın yanında, sevilen, sevilen mübarek kullardandır. Bu davranış, örnek ve hayırlı bir davranıştır.

İnsan sevgisi;

En iyi ve doğru sevgi, koşulsuz insan sevgisidir. İnsanın, soyluluk, güzellik, teklik ve en önemlisi insan olmasından dolayı sevmeli,

Güneş, çok uzaklardan dünyaya ışınlarını yollayarak, hiç bir nesneyi ve canlıyı ayırt etmeksizin, ışınlardan faydalandırma cihetine gider.

Sevgiyi, ipotek altına almamalı, aksi takdirde hem kendinize, hem de diğer insanlara büyük haksızlıklar yapmış olabilirsiniz.

Her insanın tekliğini kabul etmeli, şu anda hangi yerde ve makamda olduklarını dikkate alarak değer vermemelidir. Çünkü, o insanın kişisel hayat yolculuğunda nerelerde bulunabileceğini ve hangi mevki ve makamlara gelebileceğini bilmek mümkün değildir. Kaldı ki, dostluklar menfaate dayalı dostluklar olmamalıdır.

Siz dostlarınıza nasıl davranıyorsanız, dostlarınız da size öyle davranacaklardır.

Hakkında umtbilisim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir